Praktische zaken

 Hierna volgt belangrijke informatie en instructie om de bloemenmozaïekwedstrijd goed te laten verlopen en tot een groot succes te maken; houd ook onze website dagelijks in de gaten: www.bloemenmozaieklisse.nl; vooral de rubrieken ''van de voorzitter'' - ''Laatste Nieuws'' - ''Praktische Zaken'' - ''Reglement Bloemen Mozaïek''.

Jurering
De jurering zal op zaterdagmorgen, 18 april 2020 plaatsvinden; hieronder volgen de belangrijkste aspecten waar u rekening mee dient te houden:

 • Uw werkstuk dient uiterlijk om 08:00 uur op de 18e opgesteld te staan op de door u aangegeven plek;

 •  Plaats ook het aan u uitgereikte deelnemer nummer bij het werkstuk;  

 •  Een fotograaf zal die ochtend langskomen, om een foto van uw werkstuk te maken. Het is de bedoeling dat het werkstuk én de makers/stekers of een delegatie (gedeelte) van het team aanwezig is, om samen met het werkstuk gefofografeerd te worden;

 • In incidentele gevallen kan de jury bepalen dat u in een andere dan de opgegeven categorie wordt ondergebracht. De stelregel is de 80/20 regel, zie hiervoor het Regelement Mozaïek Wedstrijd op onze website. Indien dit gebeurt, zal de jury u daar uitleg over geven op het moment van jureren.

 

Materialen en Bloemen
Tempexplaten:

 • De tempexplaten worden op uw adres op donderdag 9 april thuis bezorgd; u hoeft deze dus niet op te halen!

 • Bloemen-spelden-krammen-deelnemer nummer:

  U dient zelf de materialen en bloemen op te halen op woensdag 15 april tussen 16:00 en 18:00; deze zijn verkrijgbaar in; Van Geest Nurseries, Heereweg 439 te Lisse.

  Spelden en krammen kunt u tegen een geringe vergoeding van € 5,-- per doosje verkrijgen op woensdag 15 april 2020 bij het ophalen van de bloemen in de hal van Van Geest Nurseries, Heereweg 439 te Lisse. Extra spelden en/of krammen zijn per doosje verkrijgbaar bij Rob Beelen van Kunsthandel/Galerie ’t Grachthuisje, Kanaalstraat 39, 2161 JB te Lisse (telefoon 0252-412950 / 06-10845093) 

 • Donderdag 23 april worden de tempexplaten en deelnemerborden bij u opgehaald;

 • De tempexplaten dienen weer schoon te worden ingeleverd.

 • Wilt u de spelden zelf bewaren dan dient u deze spelden uit te koken.Vervolgens kunt u ze in de talkpoeder zetten, zodat u ze volgend jaar weer kunt gebruiken.

 

Prijsuitreiking
Net als in andere jaren wordt de wedstrijd natuulijk bekroond met een prijsuitreiking.

 • In verband met het aantal te verwachten aanwezigen en de catering, verzoek ik u  op te geven of u aanwezig zult zijn en als dat het geval is, met hoeveel mensen van uw team. U kunt dit per mail opgeven aan: Dorien Wassenaar (info@bloemenmozaieklisse.nl)

 • De Prijsuitreiking dit jaar vindt plaats op zaterdag 18 april om 17.00 uur in Haven4 te Lisse; 
  Inloop vanaf 16.45 uur.

Fietstocht
Wellicht ten overvloede; wij verzoeken u uw werkstuk tot en met woensdag 22 april opgesteld te laten staan, dan wel iedere dag weer buiten op te stellen, in verband met de door ons georganiseerde fietstocht langs de mozaïeken. Uw mozaïek staat vermeld met uw deelnemernummer en naam op een plattegrond die aan de fietsers wordt uitgereikt. 

Ontwerp
Een architect of aannemer kan op verzoek uw ontwerp printen, hiervoor dient men het ontwerp digitaal aan te leveren bij Dorien Wassenaar en erbij te vermelden om welke afmetingen het gaat. Ontwerpen met heel veel kleine details wordt wat lastig maar dan kan het in zwart/ wit worden geprint en kan men met waterverf de vakken inkleuren. Bij voorkeur zo snel mogelijk uw ontwerp dan aanleveren, omdat het niet altijd mogelijk is om 
op het laatste moment alle ontwerpen te printen.

Dorien is te bereiken op telefoonnummer 06-51 023 431.