Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Stichting Bloemenmozaïek Lisse kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van Stichting Bloemenmozaïek Lisse en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Stichting Bloemenmozaïek Lisse verstrekt. Stichting Bloemenmozaïek Lisse kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam - Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres

WAAROM STICHTING BLOEMENMOZAIEK LISSE GEGEVENS NODIG HEEFT

Stichting Bloemenmozaïek Lisse verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

HOE LANG STICHTING BLOEMENMOZAIEK LISSE GEGEVENS BEWAART

Stichting Bloemenmozaïek Lisse bewaart uw persoonsgegevens 10 jaar.

DELEN MET ANDEREN

Stichting Bloemenmozaïek Lisse verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is.

BEVEILIGEN

Stichting Bloemenmozaïek Lisse neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Bloemenmozaïek Lisse verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stichting Bloemenmozaïek Lisse op via info@bloemenmozaieklisse.nl. www.bloemenmozaieklisse.nl is een website van Stichting Bloemenmozaïek Lisse. Stichting Bloemenmozaïek Lisse is als volgt te bereiken:

Postadres: Grachtweg 9, 2161 HL Lisse
Vestigingsadres: Grachtweg 9, 2161 HL Lisse
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 544553712                                
E-mailadres: info@bloemenmozaieklisse.nl