Hobaho

Hobaho

Hobaho: specialist in de sierteeltsector

Hobaho is al 90 jaar gespecialiseerd in de bemiddeling en veilen van bloembollen, knollen en vaste planten. Bijna een eeuw ervaring dus, waardoor het in Lisse gevestigde bedrijf een betrouwbare naam heeft opgebouwd in de sierteeltsector. Hobaho streeft naar optimale dienstverlening waarbij transparantie en betrouwbaarheid bepalende factoren zijn.

Wij doen wat wij beloven en hebben alle kennis en ervaring in huis om u optimaal van dienst te kunnen zijn. Al onze 105 medewerkers zetten zich vol enthousiasme en professionaliteit voor u in. Wij hebben een goede naam hoog te houden en hechten er groot belang aan uw belangen als relatie zo goed mogelijk te behartigen.

In de loop der jaren heeft Hobaho zich sterk ontwikkeld als bloembollenmakelaar. Dankzij onze ruime ervaring in de sierteeltsector bieden wij een breed dienstenpakket aan, waarbij we ons richten op de business units Bemiddelen, Koelen & Prepareren, Ketendiensten en Veilen.

Bemiddelen: onze intermediairs brengen niet alleen dagelijks vraag en aanbod bij elkaar; zij geven ook adviezen en zorgen voor een professionele begeleiding van relaties.

Koelen & Prepareren: Hobaho beschikt over alle kennis die nodig is voor het zorgvuldig samenstellen van temperatuurbehandeling voor uw product. Daarnaast bieden wij een breed servicepakket op het gebied van verwerking en opslag van uw sierteeltproducten.

Ketendiensten: onze ketendienstverlening is nauwkeurig afgestemd op recente ontwikkelingen in de sierteeltsector. Kernactiviteiten zijn:

  • Coördinatie van samenwerkingsvormen zoals kwekersverenigingen;
  • Beheren van licenties van kwekersrechtelijk beschermde variëteiten;
  • Veredelen en testen van nieuwe variëteiten.


Veilen: Hobaho Veilen organiseert diverse veilingen zoals leverbare bloembollenveiling (dagelijks), materialenveilingen, plantgoedveilingen, groene veilingen, inventarisveilingen, inbrengveilingen en online internetveilingen. Hobaho Veilen is ook actief in de bemiddeling van machines en materialen en verzorgt taxaties. Een persoonlijke benadering, ervaring en vakmanschap kenmerken de dienstverlening. De administratieve afhandeling wordt door Hobaho verzorgd.

Hobaho: meer dan betrouwbaar!